Tuyển dụng

Times Garden Việt Nam

8 Việc làm đang tuyển dụng

Chuyên Viên R&D
 • Lương: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2022
Trưởng Phòng/Giám Đốc Kinh Doanh Bất Động Sản
 • Lương: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2022
Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa
 • Lương: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2022
Chuyên Viên Content
 • Lương: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2022
Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế Quy Hoạch
 • Lương: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2022
Chuyên Viên Pháp Chế Bất Động Sản
 • Lương: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2022
Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế
 • Lương: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2022
Kế Toán Tổng Hợp
 • Lương: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 08/10/2022