Tuyển dụng

Times Garden Việt Nam

8 Việc làm đang tuyển dụng

Nhân Viên Lễ Tân (Văn phòng Lotte)
 • Lương: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2022
Chuyên Viên Đào Tạo Và Truyền Thông Nội Bộ
 • Lương: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2022
Chuyên viên pháp chế Dự Án (M&A)
 • Lương: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: Hết hạn
Trưởng Phòng Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm BĐS
 • Lương: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: Hết hạn
Chuyên Viên Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm BĐS
 • Lương: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: Hết hạn
IT Helpdesk
 • Lương: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: Hết hạn
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Hàng Hiệu
 • Lương: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: Hết hạn
Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản Hàng Hiệu
 • Lương: Thỏa thuận
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: Hết hạn